‘Mijn Kunstmaatje en Ik’ is een bijzonder kunstproject, bedacht en ontwikkeld door Stichting Artamin. Kinderen met een fysieke en/of verstandelijke beperking hebben creatieve ontmoetingen met (amateur)kunstenaars in allerlei disciplines. Zij worden elkaars kunstmaatje met als resultaat een prachtige expositie van bijzondere portretten.

Dankzij de financiële hulp van verschillende fondsen is het kunstmaatjesproject verschillende keren zeer succesvol uitgevoerd. Hartverwarmende ontmoetingen tussen amateurkunstenaar en kind hebben geleid tot prachtige verbindingen en originele resultaten.

Doordat het project iedere keer zo succesvol is willen we het graag verspreiden over heel Nederland en toegankelijk maken voor meer kwetsbare groepen zoals bijv. dementerende of eenzame ouderen (proefprojecten met deze groepen hebben hetzelfde succes opgeleverd). Om dit te kunnen realiseren hebben we meer projectleiders nodig.

Een kunsteducatief project

Tijdens de persoonlijke ontmoetingen ontdekken de kinderen hun creatieve talenten. Zij worden door hun kunstmaatjes gestimuleerd creatief actief te zijn. Voor de (amateur)kunstenaars vormen de ontmoetingen een inspiratie om het kind in beeld te brengen. Zo ontstaat er werk van het kind en werk van de amateurkunstenaar dat samen geëxposeerd wordt. Meer weten over de achtergronden van dit kunstproject? Je leest er alles over op de projectpagina.

Een hartverwarmend project

De blijde gezichten tijdens de ontmoetingen, de trotse ouders en kinderen bij de exposities en de ontroerende verhalen maken ‘Mijn kunstmaatje en Ik’ tot een hartverwarmend project.