Giften en donaties

Wij zijn een stichting zonder winstoogmerk. Om de kunstprojecten mogelijk te maken, zijn wij afhankelijk van subsidies, giften en donaties. Gelukkig zijn er in Nederland een aantal fondsen die ons werk een warm hart toedragen. Maar ook deze fondsen kunnen niet altijd of volledig bijdragen in de kosten.

Daarom kunnen we uw steun heel goed gebruiken! Elk bedrag is welkom en wordt volledig gebruikt om de kunstprojecten mogelijk te maken.

Word ook donateur

U kunt voor elk bedrag donateur worden van Stichting Artamin. 
Stort uw bijdrage op rekeningnummer: IBAN NL44INGB0006057945 t.n.v. St. Artamin.

Als dank ontvangt u een hartverwarmende attentie.

Artamin is ANBI erkend

Stichting Artamin is door de Belastingdienst erkend als ANBI: Algemeen Nut Beogende Instelling. Het grote voordeel voor u is dat voor uw donatie of gift, bijzonder voordelige fiscale regels gelden. Uw gift moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst. De fiscale voordelen gelden ook voor bedrijven.

Wilt u als bedrijf op een andere manier bijdragen aan de kunstprojecten? Kunt u bijvoorbeeld materialen leveren, drukwerk regelen of iets anders? Dan komen we graag met u in contact.