Stichting Artamin

De mens en zijn betrokkenheid bij anderen, daar draait het om bij Artamin. Kunst en creativiteit worden hierbij als schakels gebruikt die mensen aan elkaar verbinden. Wij helpen projecten mogelijk te maken waarbij mensen bewust hun creativiteit leren vertrouwen en gebruiken. Dat doen we door:

  • Actief te luisteren naar wat er leeft in de samenleving en het onderwijs in het bijzonder
  • Projecten onder de aandacht te brengen en fondsen te werven

Beleidsplan

Stichting Artamin zet zich in om bij kinderen, jongeren en ouderen de creativiteit te stimuleren in zowel denken als doen. Daartoe initieert zij sociaal-culturele en kunsteducatieve projecten waarbij sociale samenhang en onderlinge betrokkenheid een belangrijke leidraad vormen.
Stichting Artamin werft gelden om deze projecten te laten uitvoeren door samenwerkende partners. 

De afgelopen periode heeft de stichting diverse projecten laten uitvoeren in verschillende regio’s.
De komende vijf jaar heeft de stichting als speerpunt het in contact brengen van (amateur)kunstenaars met ouderen of kinderen/jongeren met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking d.m.v. creatieve activiteit. Momenteel ondersteunen verschillende landelijke fondsen het project ‘Mijn kunstmaatje en ik’. Dit project mag zes maal uitgevoerd worden in verschillende regio’s. Daarnaast is de stichting bezig met het ontwikkelen van een dergelijk project in combinatie met (psycho-geriatrische) bewoners van zorginstellingen.
Het is ons doel om zoveel mogelijk amateurkunstenaars (uit alle bevolkingsgroepen) in contact te brengen met bovengenoemde bevolkingsgroepen.

Beloningsbeleid
Alle werkzaamheden van de bestuursleden gebeuren geheel op vrijwillige basis.

Samenwerkende partners
Alle werkzaamheden worden uitgevoerd door zeer ervaren creatieve professionals met een onderwijsbevoegdheid.  Partners die Artamin onder meer inschakelt, zijn:

Meer weten over Artamin. haar projecten of doelstellingen? Neemt u dan contact op.

Portfolio

Bekijk de pagina werk in uitvoering

Bestuur Artamin

Martin Langeslag, voorzitter St. Artamin

Voorzitter
M. Langeslag
Directeur OBS De Vlaamse Reus, Amsterdam

Rene Koops Secretaris St. Artamin

Secretaris
R. Koops
Bewindvoerder

Marjolein v.d. Vlugt Penningmeester St. Artamin

Penningmeester
M. v.d. Vlugt-Smit 
Hoofd Bestuur & Organistatie gemeente Amsterdam stadsdeel Zuid

Aanvullende info

pdf-icoon statuten 

pdf-icoon financieel overzicht 2014

Fiscaal nummer:
8504 73 111