Sociaal-maatschappelijke kunstprojecten

Stichting Artamin verbindt mensen door creatieve activiteit. Begrip voor elkaar en betrokkenheid met elkaar groeien door het stimuleren van creativiteit. Stichting Artamin zet zich belangeloos in om:

  • bijzondere en inspirerende (kunst)projecten mogelijk te maken
  • fondsen hiervoor te werven

Onze kunstprojecten zijn gericht op scholen, zorginstellingen, wijken, ideële instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden groepen mensen die elkaar in de regel niet treffen. Alle kunstprojecten worden uitgevoerd door creatieve professionals met een onderwijsbevoegdheid of ervaren creatieve trainers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school, organisatie, wijk of instelling?
Neem dan vrijblijvend contact op.

Oprichting Creatieve Academie Nederland

Een creatieve levens- en werkhouding verandert je leven in positieve zin. Je wordt er een gelukkiger, flexibeler en toegankelijker mens van. Een mens die in mogelijkheden en kansen denkt. Wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van creativiteit van essentieel belang is voor ieder mens . Dat begint in het onderwijs. Wanneer kinderen worden onderwezen in een creatieve leer-, levens- en werkhouding , groeien zij op tot creatieve volwassenen die in staat zijn in onze snel veranderende wereld een positieve en opbouwende houding aan te nemen.

Voor wie?

  • De CAN is voor professionals die met mensen werken en die hun creativiteit willen leren benutten.
  • De CAN is voor organisaties die andere wegen willen inslaan en creatieve slagkracht nodig hebben.
  • De CAN is voor particulieren die creativiteit in hun leven (en werk) willen integreren.
  • De CAN is voor mensen die anders willen leven en werken, anders in relaties willen staan, anders met de aarde en hun medemens willen omgaan.

www.creatieveacademienederland.nl

Meerwaarde van kunstprojecten

Onze kunstprojecten hebben een blijvende waarde. Ze zijn het resultaat van elkaar leren kennen, samen ontdekken, onderzoeken en uitvoeren onder professionele en inspirerende begeleiding. Bij al onze kunstprojecten is de rode draad, het activeren van de persoonlijke creativiteit in denken en doen van alle deelnemers om begrip, compassie en betrokkenheid te creëren. Of het nu gaat om een kunsteducatief project voor een school of een project waarbij groepen mensen elkaar vinden en leren begrijpen. Ook groepen mensen die in onze samenleving aan de zijlijn staan, willen wij graag deel laten uitmaken van onze projecten.
Lees meer over de meerwaarde van kunstprojecten.

Met uw steun, bereiken we meer!

Doneer ook

Artamin is erkend als ANBI.

Actueel

Artamin wint 1e Prijs ING actie
We hebben met het project Kunstmaatjes de meeste stemmen gehaald bij de actie van het ING Nederland Fonds "Help Nederland vooruit". Daar zijn we enorm blij mee en trots op. De geldprijs wordt gebruikt om meer projectleiders te kunnen werven en op te leiden.
Kijk voor meer informatie op kunstmaatje.nl

prijsuitreiking ING actie Help Nederland vooruit