Stichting Artamin verbindt mensen door creatieve activiteit.

Begrip voor elkaar en betrokkenheid met elkaar groeien door het stimuleren van creativiteit. 
Stichting Artamin zet zich belangeloos in om:

  • bijzondere en inspirerende (kunst)projecten mogelijk te maken
  • fondsen hiervoor te werven

Onze kunstprojecten zijn gericht op scholen, zorginstellingen, wijken, ideële instellingen en maatschappelijke organisaties. Wij verbinden groepen mensen die elkaar in de regel niet treffen. Alle kunstprojecten worden uitgevoerd door creatieve professionals met een onderwijsbevoegdheid of ervaren creatieve trainers.

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor uw school, organisatie, wijk of instelling? Neem dan vrijblijvend contact op.

Steun Artamin

Met uw steun, bereiken we meer

doneren

De meerwaarde van kunstprojecten

Onze kunstprojecten hebben een blijvende waarde. Ze zijn het resultaat van elkaar leren kennen, samen ontdekken, onderzoeken en uitvoeren onder professionele en inspirerende begeleiding. Bij al onze kunstprojecten is de rode draad, het activeren van de persoonlijke creativiteit in denken en doen van alle deelnemers om begrip, compassie en betrokkenheid te creëren. Of het nu gaat om een kunsteducatief project voor een school of een project waarbij groepen mensen elkaar vinden en leren begrijpen. Ook groepen mensen die in onze samenleving aan de zijlijn staan, willen wij graag deel laten uitmaken van onze projecten.

Mijn kunstmaatje en ik

Het project 'MIjn kunstmaatje en ik' is een treffend voorbeeld wat het effect kan zijn van een kunstproject.

Meer over het kunstmaatje-project

Oprichting Creatieve Academie Nederland

Een creatieve levens- en werkhouding verandert je leven in positieve zin. Je wordt er een gelukkiger, flexibeler en toegankelijker mens van. Een mens die in mogelijkheden en kansen denkt. Wij zijn ervan overtuigd dat het stimuleren van creativiteit van essentieel belang is voor ieder mens . Dat begint in het onderwijs. Wanneer kinderen worden onderwezen in een creatieve leer-, levens- en werkhouding , groeien zij op tot creatieve volwassenen die in staat zijn in onze snel veranderende wereld een positieve en opbouwende houding aan te nemen.

Voor wie?

De Can is er voor mensen die flexibiliteit en positiviteit en creativiteit in hun leven, relaties en werk willen brengen

Bezoek de website